HomeLes volgenGelijk testen!LessenbibliotheekInloggenContact

GRATIS interactief en klassikaal oefenen met het digibord!

Dit gratis programma kun je een beetje vergelijken met het wisbordje. Een geweldig hulpmiddel ter controle van het begrip. Via deze website gaat dit echter digitaal. Dat heeft als belangrijkste voordelen dat kinderen het heel erg leuk vinden en dat achteraf ook de resultaten nagekeken kunnen worden.
 
Dit klassikale spel is ideaal om rekenen, taal, werkwoordspelling en spelling te oefenen. Voorbereiden kost weinig tijd. In 2 minuten staat je les klaar. Je kunt de opgave ook mondeling tijdens de les geven. Dan hoef je niks van te voren klaar te zetten. Dat laatste is bijvoorbeeld ideaal voor een spellingdictee.

In de animatie hierboven krijg je al een beeld bij het spel. Wil je even zien hoe het precies werkt? Bekijk de korte video hieronder:


Wanneer zet je dit programma concreet in? Hier een paar oefeningen waar dit spel perfect bij past.

Werkwoordspelling

Bij werkwoordspelling is het erg belangrijk dat kinderen steeds feedback krijgen op de manier waarop ze de opgave hebben opgelost en wat de juiste route door het werkwoordenschema was. Dit past erg goed bij dit programma!

Spelling

Iedere dag een kort dictee, dat is een veel geadviseerde werkwijze om tot goede spellingresultaten te komen. Met deze website kun je zo´n kort dictee leuk en uitdagend maken voor kinderen, en je krijgt ook nog eens overzicht op de prestaties. Vooraf een les maken is niet nodig want de opgaven geef je mondeling tijdes de les!

Rekenen

Als start van de les even klassikaal oefenen. Daarmee krijg je gelijk informatie over wie er nog extra instructie nodig heeft. Of aan het eind een paar klassikale oefeningen om te controleren of kinderen het lesdoel nu beheersen. Ook daarvoor is deze website een prima middel.

Taal

Het spel op deze website leent zich ook prima voor allerlei taaloefeningen. Denk bijvoorbeeld aan zinsdelen of woordsoorten benoemen. Of een woordenschat oefening waarbij je het juiste woord moet zoeken bij een omschrijving. 

Maar daar stopt het zeker niet! Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Zo kunnen Engelse of Franse woordjes geoefend worden en is deze tool ook te gebruiken om klassikaal te oefenen met automatiseren bij rekenen. Een quiz over allerlei onderwerpen is ook nog een leuke mogelijkheid. Als onderdeel van bijvoorbeeld een les natuur, geschiedenis of aardrijkskunde is een digitale quiz een leuke afwisseling.

Uitgangspunten

Bijdeles.online is ontwikkeld vanuit de praktijk! Kinderen vinden een programma zoals Kahoot geweldig, het is heel competitief en dat daagt uit. Voor kinderen die niet zo goed presteren is een voortdurende vergelijking echter niet zo goed. Daarom is het inzetten van Kahoot voor vakken als taal, rekenen en spelling niet zo geschikt. Bijdeles.online is vooral ontworpen om in te zetten op deze vakken. Er zit wel een competitie-element in om het leuk te maken maar dit is niet indivueel. Iedereen kan dus weleens winnen omdat je als team goed hebt gescoord! Daarnaast is deze tool heel erg gemakkelijk in te zetten door leerkrachten. Als leerkracht hoef je namelijk van te voren geen bewerkelijke meerkeuzevragen te ontwerpen maar kun je volstaan met het invullen van de vragen. Ook is het mogelijk om een les te starten zonder voorbereiding en de vragen mondeling te stellen. Tijdens de les worden antwoorden van leerlingen geclusterd. Dat levert een handig overzicht op waar je als leerkracht de juiste antwoorden kan selecteren. Het voordeel hiervan is daarbij dat niet maar één antwoord goed is zoals bij veel digitale leermiddelen maar dat je als leerkracht steeds beslist wat hij/zij goed rekent en wat niet.

Gelijk GRATIS testen!


Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten